Jdi na obsah Jdi na menu
 


rod Sochů

Rod Sochů pochází z obce TATCE nedaleko Peček je úzce spjat s rody,které odešly koncem 19.století do Chorvatska

Nejstarší o kterém je v matrikách zmínka je

                   JIŘÍ  SOCHA

narozený v TATCÍCH cca 1675  oddán s DOROTOU  ?

spolu mají dva syny

 Václav     * 6. září 1708                          +   ?

 Tomáš      * ?  Velké  Chvalovice          +    ?

Jiří Socha se ještě dvakrát oženil poprvé 9.listopadu 1743 s Dorotou KOVAŘÍKOVOU z Velkých Chvalovic

podruhé 21.listopadu 1750 s Dorotou BRICHTOVOU také z Velkých Chvalovic

Tato manželství již,byla bezdětná a snad pouze formální pro chod rodiny a výchovu dětí

              TOMÁŠ  SOCHA 

je oddán kolem roku 1717  s Kateřinou ?  /*1695 +7.4. 1728 / 

spolu mají  5 dětí,které se narodily ve Velkých Chvalovicích 

DOROTA   * 14.listopadu 1717        + 20.března 1748

JAN            * 24.prosince 1719        + 12.května 1750

MATĚJ       * 5. února       1722        + 12.dubna 1737

ANNA        * 3.října           1724        +    ?

       provdána 26.ledna 1749 za Matěje ČERVINKU z Velkých Chvalovic

ALŽBĚTA    * 26.ledna     1727         +    ?

   provdaná 14.února 1751 ve Velkých Chvalovicích za Jana  ?

Tomáš se podruhé žení s Ludmilou  ?  *  1708   + 19.června 1749

spolu mají požehnaných 10 dětí narozených také ve Velkých Chvalovicích

LUDMILA    * 1.listopadu 1729        + 2.ledna    1810

provdána 15.listopadu 1743 za Jiřího RUŽIČKU z Velkých Chvalovic

TOMÁŠ       * 6.ledna        1733        + 5.května    1736

ROSINA      * 23.ledna      1735        +    ?

provdána ve Velkých Chvalovicích 28.října 1755  za Jana  ?

HELENA     * 7.února      1737         +   ?

TOMÁŠ       * 5.prosince 1738         +   ?

KATEŘINA  * 12.srpna    1740         +   ?

BARBORA  * 7.června    1742         + 29.února       1744

VÁCLAV      * 6.srpna      1744         + 30.listopadu 1831  

JIŘÍ               * 26.února   1747          +  ?

JAKUB         * 10.dubna  1749          + 25.června     1750  

po smrti Ludmily se Tomáš potřetí žení 8.prosince 1751 a bere si Alžbětu VÁŇOVOU z Tatců  toto manželství je již bezdětné a ryze z praktických důvodů starosti o děti. 

 

       VÁCLAV  SOCHA  /*1744  + 1831/

oddán 8.listopadu 1767 v Radimku s Kateřinou NĚMCOVOU /*1.11.1750 +14.7.1801/ dcerou Jana Němce a Doroty ? z Radimku

spolu mají 9 dětí rozených opět ve Velkých Chvalovicích

DOROTA       * 14.června    1770       +  ?

provdána ve Velkých Chvalovicích 29.dubna 1788 za Matěje PRAŽÁKA

KATEŘINA    * 17.června     1773      +  ?

provdána 23.listopadu 1788 za Jana RUŽIČKU

BARBORA    * 13.října        1775      +  ?

provdána ve Velkých Chvalovicích 10.června 1792  za Matěje SVOBODU

VÁCLAV        * 10.března    1778       + 1.července  1788 

ANNA            * 22.prosince  1779      + 28.prosince 1779

ANNA            * 14.února       1781      + 23.března    1781

TOMÁŠ         * 19.dubna       1782      + 5.října         1843

ALŽBĚTA     * 6.listopadu    1784      +  ?

provdána 10.února 1803 v Pískové Lhotě za Jiřího POTMĚŠILA syna své macechy /druhé ženy svého otce/

ANNA           * 26.dubna       1787       +  ?

13.ledna 1803 ve Vrbové Lhotě  se Václav podruhé žení s Annou ČERNOU / *14.5.1760  +24.6.1820 / vdovu po Matěji Potměšilovi, dcerou Jiřího Černýho a Ludmily Bašusové z Pískové Lhoty

 

           TOMÁŠ  SOCHA /*1782  +1843/

oddán 10.února 1803 v Pískové Lhotě s Annou POTMĚŠILOVOU /*4.3.1785  +?/ dcerou Matěje Potměšila a Anny Černé z Pískové Lhoty dcerou své macechy /druhé ženy svého otce/ 

spolu zplodí 11 dětí opět narozených ve Velkých Chvalovicích z toho jsou 2x dvojčata !!!!!

MATĚJ   * 5.prosince     1803          + 12.dubna    1849

ANNA    * 8.června         1805          +   ?

provdána ve Velkých Chvalovicích 3.února 1837 za Františka Plaška

VÁCLAV  * 27.dubna      1808          + 5.prosince 1836

oddán ve Velkých Chvalovicích 3.června 1836 s Annou KOZÁKOVOU

MARIE        * 2.srpna       1811         + 20.dubna   1815

MARIE        * 5.května     1815         + 30.října       1817

JIŘÍ              * 5.května     1815        + 8.listopadu 1817

JAN              * 14.května  1817        +   ?

oddán 22.května 1833 v Dobřichově s  Marií HODKOVOU /*1816  + ?/ dcerou Josefa Hodka a Alžběty Pavelkové z Dobřichova

KATEŘINA   * 14.května  1817       + 14.prosince 1818

JIŘÍ                * 8.dubna    1820       + 27.června     1824  

JAKUB          * 9.ledna     1823       +  ?

oddán 30.ledna 1833 s Annou SYROVOU

JIŘÍ                * 22.dubna  1826     + 13.června     1826

 

     MATĚJ  SOCHA /*1803  +1849/

oddán 30.ledna 1820 s Kateřinou DIVÍŠKOVOU /15.4.1804  +26.7.1861/ dcerou Jana Divíška a Alžběty Muchové z Radimi

spolu mají 8 dětí 

MARIE          *18.března   1825   Radim   +  ?

ANNA           *                     1826  Radim   + 8.března 1854 Radim

KATEŘINA   * 22.února    1827  Radim    +  ?

provdaná za Josefa NOVÁKA

VÁCLAV       * 7.ledna      1829   Radim    +  ?

JOSEF          * 16.března  1831  Radim    + 22.dubna 1831 Radim

MATĚJ          * 26.února    1832  Radim    +  Chorvatsko ?

JAKUB         * 24.dubna    1834  Radim    + 11.dubna 1836 Radim

BARBORA   * 13.dubna    1837 Radim     +  ? 

 

            MATĚJ  SOCHA /*1832  + ?/

oddán  31.srpna 1854 s Dorotou HLADÍKOVOU /20.6.1820  + 1880/ nemanželskou dcerou Anny Hladíkové z Bošína

našel jsem 2 syny

MATĚJ     * 26.července       1855 Hermannsdorf   +  Chorvatsko ?

JIŘÍ           *                             1857  Hermannsdorf  +  ?

oženil se 29.června 1879 v Oškobrhu s Františkou KLEPETKOVOU /*8.1.1850 + ?/   dcerou kováře Jana Klepetka a Vincencie Vodvárkové z  Rušínova mají spolu dceru Marii provdanou za Josefa Čejku

druhé manželství uzavřel  v Hermannsdorfu s Annou ŠIŠVURKOVOU dcerou Jakuba Šišvurka a Kateřiny Zezulkové z  Bejchova

BARBORA    * 5.listopadu      1863 Hermannsdorf    +  ?

JAN                * 15.listopadu    1865 Hermannsdorf    +  ?

 

       MATĚJ  SOCHA  / *1855   +  ? /

5.dubna 1880 si v Křečkově bere za ženu Kateřinu JÍRAVCOVOU /*14.11.1856  +  ?/ dceru Václava Jíravce a Barbory Borecké z Křečkova

rodí se jim 8 dětí

ROSÁLIE     * 21.října 1880     Oškobrh    +  ?

RUDOLF      *               1881     Oškobrh    +  ?

JOSEF          * 16.dubna 1882  Oškobrh    + říjen 1970  Kolín

mezi roky 1883-1884 odchází s rodinou do Chorvatska,kde se mu rodí další děti v Kriwaji,Lipovljanech a v Novsce

MARIE       * 7.října 1885  Kriwaj               +  ?

  27.května 1927 ze v Záhřebu vdává za Josefa KOLMANNA

FRANTIŠKA * 21.června 1891 Lipovljany + 23.ledna 1979 Nová                                                                                                    Topola 

ANTONÍN   * 21.prosince 1892 Lipovljany +30.dubna 1893                                                                                                         Lipovljany

BOŽENA    * 16.července 1895 Lipovljany +   ?

ANTONÍN   * 4.dubna 1897       Novska       +   ?

 

           JOSEF  SOCHA  /1882-1970/

oddán roku 1905 v Chorvatsku s Otilií BLÁHOVOU /*26.6.1879  +1960 / dcerou Václava Bláhy st. a Kateřiny Thorovské a sestrou mé prababičky TEREZIE - provdané Bělové

narodilo se jim 7 dětí

FRANTIŠEK    *           1906  Novska  + 26.dubna 1990  Česká Lípa

oženil se s Terezií ŠVÁBOVOU /*27.3.1905 +31.1.2000/  mají dceru Anežku a syna Jaroslava

EMILIE    * 21.prosince 1908  Novska   + 17.května 1991  Zákupy

provdaná 20.listopadu 1927 v Nové Topole za Jana JAKUBSKÉHO /*2.5.1903 +26.9.1980 / spolu mají 

 Johanu  *12.srpna 1925  + 3.9.1987 jediná dcera Jana Jakubského z prvního manželství s Annou BEDNÁRIKOVOU, která se provdala za Antonína WEISE ti mají  3 dcery Hanu,Helenu,Ivanu

Matildu     * 23.května 1930   Nová Topola   + 29.října 2010 Mimoň

s 1 manželem Zdeňkem PLESLEM má  Marcelu a Zdenka

s 2 manželem Arnoštem BRODSKÝM  manželství už bezdětné

Alžbětu * 9.listopadu 1931  Nová Topola

 provdaná 21.května 1949 v Zákupech za Věkoslava ZEMANA děti Slávek,Jiří,Zdenek,Miloslava,Jarmila

Františku  *1934  Nová Topola

 provdaná za Ladislav VOŠVRDU mají  Miloslava,Ladislava,Františka,Jaroslava

Pavlu    * 24.července 1936 Nová Topola  +18.prosince 1980 Jindřichův Hradec provdaná za Karla ŠVECE /*22.10.1931 + 10.10.1994/   1 dcera Jaroslava

Annu  28.ledna 1938 Nová Topola  

provdána  za Michala  ULIČNÉHO  syn Milan,dcera Dana

Františka * 17.listopadu 1940 Nová Topola  + 17.listopadu 2012 Česká Lípa

oddán  s Jaroslavou HALTUFOVOU   děti Jaroslav a Alena

Jarmila * 22.března 1943 Nová Topola

provdánu  za Karla HAJNU manželství bylo bezdětné

Štefana  * 15.prosince 1945 Nová Topola

 ženat s  Janou HENDRYCHOVOU  děti Martina,Radek a Jana

ANTONÍN * 11.ledna 1910  Novska   + 4.10.1990  Česká Lípa

vzal si Marii  ?  mají 2 dcery Alenu a Jarmilu

KAREL   *   1915    + 4.února 1942   konc.tábor Nová Gradiška

PAVLÍNA  * srpen 1917 Novska    + 7.dubna 1993  Mimoň

provdaná za  Aloise SVATONĚ /*1922 +13.10.1985/ mají syna Jana  dceru Věru

VÁCLAV *22.srpna 1922 Nová Topola +30.prosince 2000 Kounice

žení se s Anežkou KOHOUTOVOU /*11.4.1926 +30.12.2015/ dcerou Vladimíra Kohouta a Jany Bláhové /sestrou mého otce Karla Kohouta/ vychovají syna Vlastimila a dceru Ludmilu

ALOIS   * 22.března 1929 Nová Topola * 21.listopadu 2000 Pečky

oddán  s Marií  ?   /*?  +3.2.2004/   

 

 

Prosím,kdo má více informací nebo může doplnit nebo opravit jména data narození,úmrtí místa narození a úmrtí ozvěte se rád to sem napíši.

Mladší ročníky  sem neuvádím z důvodu možného zneužití údajů !!!

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář